Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Το top-10 των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων

19/11/2007
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος


«Μaux d’ humour»,
Rino, Le Moniteur, 1997

To top-10 των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων

Οι εκλογές των περισσότερων τοπικών φαρµακευτικών συλλόγων έχουν πραγµατοποιηθεί και οι αιρετές διοικήσεις τους έχουν στους περισσότερους συσταθεί. Τώρα που η ατµόσφαιρα έχει αποφορτιστεί από τις αναπόφευκτες ιδεολογικές, συνδικαλιστικές, προσωπικές αντιπαραθέσεις, είναι ευκαιρία για µια εκτίµηση των διεκδικήσεων που πρόβαλαν οι φαρµακοποιοί, ικανή να καταγράψει το είδος και το µέγεθος των προβληµάτων που τους απασχολούν.
Το υλικό για αυτή την εκτίµηση έδωσε η στατιστική ανάλυση των προεκλογικών προγραµµάτων των παρατάξεων και ανεξάρτητων υποψηφίων στις εκλογές του µεγαλύτερου -σε δύναµη µελών- συλλόγου της χώρας, του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής, όπου συγκεντρώνεται και η σοβαρότερη και µαζικότερη επεξεργασία θέσεων και στόχων των συνδικαλιστικά ενεργών φαρµακοποιών.
Αν, λοιπόν, κατηγοριοποιήσουµε αθροιστικά τα αιτήµατα των συνδικαλιστών της δύναµης του Φ.Σ.Α., τα προβλήµατα ακολουθούν την παρακάτω ιεράρχηση:

Νο 1: Ιδιοκτησιακό

Ο µεγαλύτερος φόβος των φαρµακοποιών σχετίζεται µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρµακείου. Η διατήρηση της ταύτισης ιδιοκτησίας και διεύθυνσης του φαρµακείου στο πρόσωπο του φαρµακοποιού είναι από όλους το αιτούµενο.
Η ανησυχία των φαρµακοποιών για τυχόν απελευθέρωση του επαγγέλµατος δεν είναι άσχετη µε τις νέες πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρµόδιας επιτρόπου, κας Κρόες, για απελευθέρωση των λεγόµενων «κλειστών» επαγγελµάτων, παρά την εξαίρεση των υπηρεσιών υγείας από την οδηγία Bolkestein. Από την άλλη µεριά, «εντός των τειχών» γίνονται προσπάθειες από οργανωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα που επιχειρούν να διεισδύσουν στη λιανική πώληση του φαρµάκου, µε τελευταίο κρούσµα την προσπάθεια, αρχές Αυγούστου, για ψήφιση τροπολογίας σε άσχετο νοµοσχέδιο (περί πετρελαιοειδών) που έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης Μονοπρόσωπων Α.Ε. στο νοµικό καθεστώς ίδρυσης φαρµακείων.

Νο 2: Συναλλαγή µε τα ασφαλιστικά ταµεία

Η µεγαλύτερη ταλαιπωρία του φαρµακοποιού είναι η συναλλαγή µε τον καλύτερο πελάτη του, τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο λόγος; Οι διαφορετικές και διαρκώς µεταβαλλόµενες προδιαγραφές και όροι συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών που ισχύουν σε κάθε ταµείο, προϊόντα αυθαίρετων και µονοµερών αποφάσεων, δηµιουργούν σύγχυση στο φαρµακοποιό και «ευκαιρίες» στο ταµείο για µη αποζηµίωση της συνταγής. Τελευταίο παράδειγµα: ο Ο.Γ.Α. Δυτ. Ελλάδας ενηµερώνει το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αχαΐας ότι «όταν ιατρός του ταµείου συνταγογραφεί βάσει γνωµάτευσης ειδικού ιατρού θα πρέπει η συνταγή να συνοδεύεται από τη γνωµάτευση του ειδικού ιατρού»… Το φαινόµενο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι πρόκειται για κεντρικά κατευθυνόµενη πολιτική περικοπής των φαρµακευτικών δαπανών, εστιασµένη αποκλειστικά στην οικονοµική θυσία του φαρµακοποιού.
Έτσι, σχεδόν όλοι οι συνδικαλιστές του κλάδου υποστηρίζουν ένθερµα ενιαίο κανονισµό συνταγογράφησης, ενιαίο συνταγολόγιο, ενιαία φαρµακευτική πολιτική από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Και όχι µόνο· θέλουν πλήρη µηχανογράφηση σε όλα τα ταµεία που θα συνδέει τα φαρµακεία µε τις φαρµακευτικές τους υπηρεσίες και φυσικά ενιαία µηχανογραφηµένη συνταγή για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Και µέχρι να γίνουν όλα αυτά, ζητούν να τεθεί σε ισχύ το Π.Δ. 67/2000 που θεσµοθετεί την ιατρική ευθύνη στη συνταγή, για να περιοριστεί το φαινόµενο της αποκοπής της αποζηµίωσης της συνταγής.

Νο 3: Καθυστερήσεις πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων

Η µεγαλύτερη οικονοµική ζηµία του φαρµακοποιού προέρχεται από τις καθυστερήσεις πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων, και κυρίως του Ο.Π.Α.Δ., που δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στην ταµειακή ρευστότητα των φαρµακείων και τη δυνατότητά τους να εκπληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους απέναντι κυρίως στους προµηθευτές. Οι τράπεζες εκµεταλλεύονται ήδη το «ιδιαίτερο συναλλακτικό κύκλωµα του φαρµακοποιού µε τα ασφαλιστικά ταµεία», όπως οι ίδιες το ονοµάζουν, υποσχόµενες τη δυνατότητα άµεσης εξόφλησης ή και προεξοφλήσεις τιµολογίων από τα ασφαλιστικά ταµεία µε ανοιχτές πιστώσεις ή factoring µε υψηλότατα επιτόκια και επιβαρύνσεις του φαρµακοποιού.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ως συνέπεια όλων αυτών, η πλειονότητα των φαρµακοποιών να ζητά επιτακτικά την άµεση πληρωµή (εντός µηνός) από τα ασφαλιστικά ταµεία, κάποιοι να προτείνουν ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών του Ο.Π.Α.Δ. να γίνεται µετά την πληρωµή τους για να παρακαµφθεί το Δηµόσιο Λογιστικό και η γραφειοκρατία (όπου προβάλλεται ως δικαιολογία), ενώ σχεδόν γενική είναι η απαίτηση για την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων, ισοβαρών µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς γραφειοκρατικές και λεόντειες υποχρεώσεις σε βάρος των φαρµακοποιών.

Νο 4: Τ.Σ.Α.Υ.

Η µεγαλύτερη και πιο πρόσφατη ανησυχία των συνδικαλιστών σχετίζεται µε την κατάσταση του ασφαλιστικού τους ταµείου, ιδιαίτερα µετά το θόρυβο που δηµιούργησε η υπόθεση των οµολόγων για τα αποθεµατικά του Τ.Σ.Α.Υ. Αυτοδιοικούµενο Τ.Σ.Α.Υ., µε αιρετή διοίκηση, αναλογιστική µελέτη µε διαφάνεια και αντικειµενικά δεδοµένα και άρση της αδικίας των συντάξεων πείνας των νέων ασφαλισµένων (µετά το 1993), είναι τα κύρια αιτήµατα, ενώ αρκετοί προτείνουν πιο προσοδοφόρα διαχείριση του αποθεµατικού του Π.Φ.Σ. (Κ.Α.Ε.Φ.) και κάποιοι δηµιουργία νέου Ταµείου Επικουρικής Σύνταξης στον Φ.Σ.Α για τους νέους φαρµακοποιούς.

Νο 5: Υφαρπαγή επαγγελµατικής ύλης

Ιδιαίτερα ενοχλητικές για την πλειονότητα των συνδικαλιστών είναι οι µεθοδεύσεις που ακολουθούνται από την κοινωνική ασφάλιση αλλά και διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα µε στόχο τη συνεχή υφαρπαγή επαγγελµατικής ύλης από το φαρµακείο. Τελευταία κρούσµατα αυτής της τακτικής είναι η διεύρυνση των καταλόγων προϊόντων που χορηγούνται από φαρµακεία νοσοκοµείων και Ι.Κ.Α. και η απόφαση του Ι.Κ.Α. για αρνητική λίστα των λεγόµενων life style φαρµάκων (περίπου 450 προϊόντα για παχυσαρκία, στυτική δυσλειτουργία, κάπνισµα, βιταµίνες, αναλγητικά κτλ.), απόφαση που ανεστάλη προσωρινά µέχρι την έκδοση εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. µε τα φάρµακα που έχουν τις παραπάνω εγκεκριµένες ενδείξεις. Έκδηλη είναι και η ανησυχία µήπως τα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. (Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούµενα Φάρµακα), για τα οποία ο πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. (και του Π.Φ.Σ.) επισήµανε ότι «η λίστα τους µέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2008 θα είναι έτοιµη από τον Ε.Ο.Φ.», βρεθούν τελικά και στα ράφια των super market, όπως συνέβη στη γειτονική Ιταλία, παρά τις διαβεβαιώσεις της Ε.Φ.Ε.Χ. (Ένωση Παρασκευαστών-Αντιπροσώπων Φαρµάκων Ευρείας Χρήσεως) και την πρόσφατη υπογραφή µιας Αµοιβαίας Συµφωνίας Αρχών µεταξύ αυτής και του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Η πιθανή απελευθέρωση, πάντως, της σταθερής λιανικής τιµής των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. φαίνεται να αποτελεί αγκάθι στη µέχρι σήµερα καλή τους συνεννόηση.
Έτσι, από τους περισσότερους συνδικαλιστές ζητούµενο είναι η αναθεώρηση οποιασδήποτε απόφασης στερεί από τα φαρµακεία τη διάθεση των κρατικών και νοσοκοµειακών φαρµάκων, η κατάργηση της λίστας life style φαρµάκων του ΙΚΑ, αλλά και οποιασδήποτε αρνητικής λίστας φαρµάκων των ασφαλιστικών ταµείων και η αποκλειστική διάθεση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. από τα φαρµακεία.
Ισχυρή τάση εκδηλώνεται, επίσης, για συνταγογράφηση των φαρµάκων µε την ονοµασία της δραστικής τους ουσίας. Να καθιερωθούν τα generics στην ιατρική συνταγογραφία ζητούν οι περισσότεροι, ενώ γενική είναι και η απαίτηση να καταργηθούν τα στρατιωτικά φαρµακεία και τα φαρµακεία του ΙΚΑ.
Στο ίδιο πλαίσιο -της διαφύλαξης της επαγγελµατικής ύλης του φαρµακείου- ζητούνται από όχι λίγους πιστοποίηση των οµοιοπαθητικών, των δρογών και παραφαρµάκων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή γαληνικών σκευασµάτων (και η αποζηµίωσή τους από τα ασφαλιστικά ταµεία) αλλά και πιστοποίηση βιο-διαθεσιµότητας και βιο-ισοδυναµίας για όλα τα φάρµακα.

Νο 6: Ενιαία και σταθερή τιµή φαρµάκου και ποσοστού κέρδους

Η διατήρηση της ενιαίας και σταθερής τιµής των φαρµακευτικών προϊόντων, συνδεόµενη άµεσα και µε τη διατήρηση του σταθερού ποσοστού κέρδους, αποτελεί για τους συνδικαλιστές του Φ.Σ.Α. τη σηµαντικότερη καθαρά οικονοµική απαίτηση. Και κάνουµε λόγο για απαίτηση, γιατί είναι κεκτηµένα των φαρµακοποιών που πρόκειται να αµφισβητηθούν έντονα στο µέλλον υπό το κράτος της επιβάρυνσης που δηµιουργεί ο αυξητικός ρυθµός (11,8%) της -συνολικής πάντως- φαρµακευτικής δαπάνης στα ασφαλιστικά ταµεία.

Νο 7: Έλεγχοι στα φαρµακεία

Η αξιοπρεπής αντιµετώπιση των φαρµακοποιών από την πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταµεία στους ελέγχους καταγράφεται σαν αίτηµα αρκετών συνδικαλιστών. Ζητούν επίσης ενιαίο ελεγκτικό σώµα αποτελούµενο από φαρµακοποιούς, όπως και παρουσία εκπροσώπου τους σε κάθε έλεγχο.

Νο 8: Φορολογική ελάφρυνση

Την κοινωνική προσφορά του φαρµακοποιού επικαλούνται αρκετοί συνδικαλιστές προβάλλοντας οικονοµικά αιτήµατα, µεταξύ των οποίων προεξάρχουσα θέση έχουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις και ακολουθούν η υπερωριακή αµοιβή διανυκτερεύσεων και το επιστηµονικό επίδοµα.

Νο 9: Προβολή θέσεων

Τις δυο τελευταίες θέσεις του top-10 των διεκδικήσεων καταλαµβάνουν αιτήµατα που απευθύνονται όχι στην πολιτεία αλλά στο ρόλο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Ζητούνται, λοιπόν, πιο ενεργές παρεµβάσεις της τελευταίας στα Μ.Μ.Ε., µε διατύπωση υπεύθυνων θέσεων σε θέµατα όχι µόνο ειδικού- φαρµακευτικού αλλά και µείζονος ενδιαφέροντος: πολιτιστικά, κοινωνικά, εθνικά, περιβαλλοντικά, παιδείας κτλ. Επίσης, διεκδικείται προβολή του κοινωνικού ρόλου του φαρµακοποιού σε έντυπα και εφηµερίδες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Νο 10: Δια βίου εκπαίδευση

«Δια βίου» εκπαίδευση των φαρµακοποιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογίες και τα νέα θεραπευτικά σχήµατα και να εκπληρώνουν το ρόλο του συµβούλου του ασθενή, είναι το τελευταίο αίτηµα και το δεύτερο που απευθύνεται στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Η θετική εµπειρία των επιµορφωτικών σεµιναρίων µε τη συνεργασία του Φ.Σ.Α. και του Πανεπιστηµίου Αθηνών ήταν από τα στοιχεία που συνετέλεσαν στη σχηµατοποίηση αυτού του αιτήµατος.

Αιτήµατα που θα συζητηθούν

Ανάµεσα στις προτάσεις για διεκδίκηση, οι φαρµακοποιοί - µέλη του Φ.Σ.Α συµπεριλαµβάνουν και κάποιες που δεν ακούγονται συχνά. Ανάµεσα τους σταχυολογούµε τις παρακάτω:

Οικονοµικά αιτήµατα

• Κατάργηση του Φ.Π.Α. στο φάρµακο ή αντικατάστασή του από άλλο είδος άµεσης φορολόγησης.

• Παροχή κινήτρων για την πρόσληψη άνεργων φαρµακοποιών.

Αιτήµατα που αφορούν τη φαρµακευτική περίθαλψη

• Διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το εάν οι φαρµακοποιοί επιθυµούν ή όχι ανώτερο µηνιαίο χρηµατικό όριο εκτέλεσης συνταγών (πλαφόν) για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία.

Αιτήµατα που αφορούν τη φαρµακευτική νοµοθεσία

• Δυνατότητα µεταφοράς φαρµακείου µε 10ετή λειτουργία σε όλη την επικράτεια µε κατεύθυνση από µεγαλύτερους σε µικρότερους πληθυσµιακά δήµους, µε στόχο την αποκέντρωση.

• Το εργαστήριο του φαρµακείου να γίνει προαιρετικό για κάθε φαρµακείο. Σε περίπτωση όµως που ο φαρµακοποιός το επιλέξει, να έχει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του και σε άλλους τοµείς, ύστερα από ανάλογη εξειδίκευση (π.χ. οινολογία).

• Νοµιµοποίηση ιατρικών πράξεων: ενεσοθεραπεία, µέτρηση αρτηριακής πίεσης και βιοχηµικός έλεγχος στοιχείων του αίµατος µε σύγχρονες συσκευές µέτρησης που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

• Διανυκτερεύσεις προαιρετικές για σηµεία µειωµένου οικονοµικού ενδιαφέροντος (Σ.Σ.: αίτηµα που εκφράζει ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία) ή υψηλής επικινδυνότητας (…και αλτρουισµό).

• Κατανοµή εφηµεριών και διανυκτερεύσεων µόνο σε όσους φαρµακοποιούς το επιθυµούν, δηλώνοντάς το µε υπεύθυνη δήλωση.

Αιτήµατα που αφορούν την επαγγελµατική ύλη

• Αποκλειστική διάθεση από τα φαρµακεία κτηνιατρικών-γεωπονικών φαρµάκων.

• Επέκταση του νόµου για την επιστροφή των ληξιπρόθεσµων για τα παραφάρµακα και τα δερµοκαλλυντικά.

Συνταξιοδοτικά αιτήµατα

• Απαίτηση από τα ασφαλιστικά ταµεία να καταβάλουν ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΑΥ για κάθε φαρµακοποιό-µέλος, ίσο µε τους τόκους που αναλογούν στα αναγραφέντα ποσά επί των υποβληθέντων σε αυτά τιµολογίων και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής τους µέχρι εκείνη της εξόφλησής τους.

Εκπαιδευτικά αιτήµατα

• Εισαγωγή στα φαρµακευτικά τµήµατα των πανεπιστηµίων µαθήµατος διδακτικής, για απορρόφηση των πτυχιούχων φαρµακοποιών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Γενικότερα αιτήµατα

• Κατοχύρωση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών µιας θέσης parking έξω από κάθε φαρµακείο για εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών.

Αιτήµατα προς τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση

• Δηµιουργία διυγειονοµικού οργάνου (ιατρικοί, οδοντιατρικοί, φαρµακευτικοί σύλλογοι) για εξέταση κοινών προβληµάτων υγείας και περίθαλψης, αλλά και θεµάτων των ίδιων των υγειονοµικών.

• Τεκµηριωµένη µελέτη για την αναπτυξιακή προσαρµογή του φαρµακείου-επιχείρηση στις νέες συνθήκες.

• Επιτάχυνση δηµιουργίας «Φαρµακευτικής Πύλης» στο διαδίκτυο και προσαρµογή των φαρµακείων στις νέες τεχνολογίες ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Το καλύτερο και σηµαντικότερο αίτηµα

Τελειώνοντας αυτή τη στοιχειώδη ανάλυση στη συνδικαλιστική διεκδίκηση των παρατάξεων και ανεξάρτητων υποψηφίων που µετείχαν στις εκλογές του Φ.Σ.Α, σας παρουσιάζουµε την πρόταση µε την -κατά τη γνώµη µας- µεγαλύτερη βαρύτητα, την καλύτερη, την πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική και -κυρίως- αυτή που έχει τις µεγαλύτερες πιθανότητες να υλοποιήσει η πολιτεία. Διαβάστε την προσεχτικά:

Στις εκάστοτε προκηρυσσόµενες θέσεις πτυχιούχων µέσω ΑΣΕΠ, να προβλέπεται ικανοποιητικός αριθµός φαρµακοποιών, µε το δεδοµένο ότι αυτοί είναι… ιδιαίτερα ταλαντούχοι στην ανάλυση και µελέτη …παντοίων θεµάτων και αντικειµένων…(!)*


* (Σ.Σ.: τα σηµεία στίξης δικά µας)

 

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής στον Καναδά
Η Nathalie Moll απαντά στην ψηφοφορία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Σχετικά άρθρα

Χρηματοκιβώτια με χρονοδιακόπτη: Αποτελούν λύση για τις κλοπές στα φαρμακεία;
Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής στον Καναδά
Υπο-εξυπηρετούμενοι ασθενείς στο φαρμακείο
Πώς οι φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν τη διαφορά
ΠΦΣ: Συγκεντρώνει στοιχεία για ανεξόφλητες υποβολές φαρμακοποιών
Από όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας
Φ.Σ. Πειραιά: Προσφορά από την Epsilon Net για πρόγραμμα ψηφιακής κάρτας
Πρόκειται για το Epsilon Smart Ergani Advanced