Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

Παυσίπονα που επιδεινώνουν τον προστάτη

22/11/2007
Συνήθη φάρμακα μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του προστάτη.
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Η διόγκωση του προστάτη, που εί­ναι γνωστή σαν καλοήθης προστα­τική υπερπλασία, είναι συνήθης στους ηλικιωμένους άνδρες. Η κατάσταση αυτή δεν έχει σχέση με τον καρκίνο του προστάτη, αλλά προκα­λεί ενοχλητικά συμπτώματα, όπως συχνοουρία και δυσκολία στην πλή­ρη εκκένωση της κύστης.

Μερικά φάρμακα, συνηθέστερα φάρμακα για το κρυο­λόγημα και την αλλεργία, μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της προστατικής υπερπλασίας, σύμ­φωνα με δημοσίευση του Χάρ­βαρντ.

Άνδρες με προστατική υπερπλασία πρέπει να προσέχουν κατά πόσο τα συμπτώ­ματά τους αυξάνονται όταν παίρ­νουν κάποιο μη στεροειδές αντι-φλεγμονώδες φάρμακο. Εάν αυτό συμβεί, πρέπει να το πουν στο για­τρό τους και αυτός θα αντικαταστή­σει πιθανώς τα φάρμακα αυτά με acetaminophen για την α­νακούφιση των πόνων.

Συνήθη παυσίπονα, όπως το ibuprofen και το naproxen, μπορούν να δράσουν σαν δίκοπο μαχαίρι όταν πρόκειται για τη λειτουργία του προ­στάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση α­πό το Παρατηρητήριο Υγείας Ανδρών στο Χάρβαρντ.

Πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι φάρμακα όπως τα πα­ραπάνω, που ονομάζονται μη στερο­ειδή αντιφλεγμονώδη, μπο­ρούν να χειροτερέψουν τα ουροποι­ητικά συμπτώματα σε άνδρες, οι ο­ποίοι έχουν διογκωμένο προστάτη. Η διόγκωση του προστάτη, που εί­ναι γνωστή σαν καλοήθης προστα­τική υπερπλασία, είναι συνήθης στους ηλικιωμένους άνδρες. Η κατάσταση αυτή δεν έχει σχέση με τον καρκίνο του προστάτη, αλλά προκα­λεί ενοχλητικά συμπτώματα, όπως συχνοουρία και δυσκολία στην πλή­ρη εκκένωση της κύστης.

Είναι γνωστό ότι μερικά φάρμακα, συνηθέστερα φάρμακα για το κρυο­λόγημα και την αλλεργία, μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της προστατικής υπερπλασίας, σύμ­φωνα με τη δημοσίευση του Χάρ­βαρντ.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από 5.900 άνδρες ηλικίας 45 ετών και ά­νω, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άνδρες που έπαιρναν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα είχαν δι­πλάσια πιθανότητα από άλλους, οι οποίοι δε χρησιμοποιούσαν τέτοια παυσίπονα, να αναπτύξουν οξεία κατακράτηση ούρων, μια αιφνίδια ανικανότητα για εκκένωση της κύστης.

Τα ευρήματα αυτά ήταν αντίθετα προς αυτά από πρόσφατη μελέτη στις Η.Π.Α. σε περισσότερους από 2.400 άνδρες χωρίς ιστορικό ουρο­λογικών προβλημάτων: αυτοί που χρησιμοποιούσαν συστηματικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα­κα είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν προστατική υπερπλασία.

Αυτά τα φαινομενικά αλληλο­συγκρουόμενα αποτελέσματα μπο­ρούν να ανακλούν δύο διαφορετικές δράσεις των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, σύμ­φωνα με την ανακοίνωση.

Σε άνδρες, οι οποίοι έχουν ήδη προστατική υπερπλασία, τα παυσί­πονα μπορούν να χειροτερέψουν τα συμπτώματα κατά την ούρηση, ε­πειδή αυτά εμποδίζουν την παρα­γωγή χημικών ουσιών που ο­νομάζονται προσταγλανδίνες. Η κύστη παράγει προσταγλανδίνες για να ενισχύει τις συστολές των γειτονικών μυών και η παρεμπόδιση αυτής της διεργασίας μπορεί να κά­νει ακόμη δυσκολότερο για άνδρες με υπερπλασία του προστάτη να εκ­κενώσουν τις κύστεις τους.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μη στεροειδή φάρμακα μπορούν να καταπολεμήσουν μια πιθανή φλεγμονή και να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη προστατικής υπερπλασίας.

Ωστόσο, νεότεροι άνδρες δεν πρέπει να αρχίσουν να καταπί­νουν παυσίπονα για να ελαττώσουν τον κίνδυνο της προστατικής υπερ­πλασίας, σύμφωνα με τη δημοσίευ­ση του Χάρβαρντ.

Όλοι οι άνδρες πρέπει να χρησι­μοποιούν μη στεροειδή αντιφλεγμο­νώδη φάρμακα με προσοχή, ακο­λουθώντας τις αναγραφόμενες οδηγίες, εκτός εάν ο γιατρός τούς συμ­βουλεύει διαφορετικά. Άνδρες με προστατική υπερπλασία πρέπει να προσέχουν κατά πόσο τα συμπτώ­ματά τους αυξάνονται όταν παίρ­νουν κάποιο μη στεροειδές αντι-φλεγμονώδες φάρμακο. Εάν αυτό συμβεί, πρέπει να το πουν στο για­τρό τους και αυτός θα αντικαταστή­σει πιθανώς τα φάρμακα αυτά με acetaminophen για την α­νακούφιση των πόνων.


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Δηλώσεις με αφορμή την εκδήλωση της Lavipharm για την κυκλοφορία του πρώτου ελληνικού συνταγογραφούμενου σκευάσματος φαρμακευτικής κάνναβης


Σχετικά άρθρα

Φ.Σ. Λάρισας: Προκήρυξε στάση εργασίας στις 28/02
Για τον ένα χρόνο μετά το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών
Φ.Σ. Θεσσαλονίκης & ΙΔΕΕΑΦ: Τα σεμινάρια για το εργαστήριο φαρμακείου ξανά τον Απρίλιο
Δηλώστε συμμετοχή σε μία από τις δύο νέες διαθέσιμες ημερομηνίες
Επενδύονται εκατομμύρια ευρώ στα δίκτυα φαρμακείων
Ισπανική start-up τραβάει τη διεθνή προσοχή