Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Eπιδότηση φαρμακείων

17/10/2007
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος
 

Δυνατότητα εκσυγχρονισμού των φαρμακείων με επιδότηση

Αρκετοί φαρμακοποιοί ύστερα από κάποια χρόνια δραστηριότητας κάνουν ανακαίνιση των φαρμακείων τους. Συνήθως η ανακαίνιση αυτή αφορά την επίπλωση του φαρμακείου (ράφια, πάγκους, γραφεία, Η/Υ κτλ.) και γίνεται για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους, και φυσικά για λόγους εκσυγχρονισμού της εικόνας του φαρμακείου.

Τώρα δίνεται η δυνατότητα αυτός ο εκσυγχρονισμός να γίνει με μια σημαντική επιδότηση.

αρακάτω θα αναλύσουμε πώς μπορεί ένα φαρμακείο να ενταχθεί στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις, αφού διευκρινίσουμε εδώ ότι τα φαρμακεία είναι στις επιλέξιμες επιχειρήσεις (ΚΑΔ 5231).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

• Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
• Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα το 2006 (εξαρτημένης σχέσης εργασίας, μόνιμης και πλήρους απασχόλησης).
• Να έχουν συμπληρώσει 2 πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
• Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για τη Ζώνη Α και από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για τη Ζώνη Γ.
• Να λειτουργούν νόμιμα.
• Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.

Ζώνες

Για τις ανάγκες του προγράμματος, η ελληνική επικράτεια υποδιαιρείται σε 3 γεωγραφικές ζώνες.

Η περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνεται στη Ζώνη Α με εξαίρεση τα μικρά νησιά Κύθηρα, Δοκό, Ύδρα, Πόρο και Αντικύθηρα (με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων ) που περιλαμβάνονται στη Ζώνη Γ.

Τι χρηματοδοτείται

• Διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
• Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
• Εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη καινοτομιών.
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.

Ύψος και είδος ενίσχυσης

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 € για τη Ζώνη Α και από 20.000 έως 150.000 € για τη Ζώνη Γ.
• Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να προτείνει και να υλοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 50% για τη ζώνη Α και 60% για τη ζώνη Γ

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Κτίρια και εγκαταστάσεις

• Εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας.

Συστήματα αυτοματοποίησης

• Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Δαπάνες προώθησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται: α) ο ΦΠΑ και β) ο εκσυγχρονισμός κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/06/2007 έως09/11/2007 ανάλογα με τον ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης καθορίζεται ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 0: 16/10/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 1: 18/10/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 2: 22/10/2007, ώρα 12.00 Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 3: 24/10/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 4: 26/10/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 5: 30/10/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 6: 01/11/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 7: 05/11/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 8: 07/11/2007, ώρα 12.00
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 9: 09/11/2007, ώρα 12.00

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των τραπεζών.


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση, σχολιάζει στο f.daily ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ
Λόγω εκλογής μελών στο Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης


Σχετικά άρθρα

Φ.Σ. Θεσσαλονίκης: Νέα σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο
Λόγω εκλογής μελών στο Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
ΠΦΣ: Νέες προδιαγραφές για τα λογισμικά φαρμακείων
Απαιτούνται για την επισύναψη της κάρτας ΕΚΑΑ
Την εξέλιξη του επαγγέλματος του φαρμακοποιού θα υποστηρίξει η FIP
Στην 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας
Η κατάλληλη διατροφή κατά τη διάρκεια αγωγής με στατίνες
Δώστε τη σωστή συμβουλή προς τον ασθενή με τη βοήθεια της f-anazitisi