Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Α.Μ.Κ.Α.: ένας ακόμη κωδικός στη ζωή μας

15/6/2009
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Με ένα νέο κωδικό θα κυκλοφορούμε από την 1η Οκτωβρίου 2009. Σύμφωνα με τους νόμους 2084/1992, 2556/1997, 2676/1999 και 3518/2006, από 1/6/2009, καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

 

Έτσι, εκτός από τον Αριθμό Ταυτότητας και τον Α.Φ.Μ., θα έχουμε έναν ακόμη κωδικό, τον Α.Μ.Κ.Α.

 

Τι είναι ο Α.Μ.Κ.Α.: Ο Α.Μ.Κ.Α. είναι ένας αριθμός υποχρεωτικός και μοναδικός για κάθε Έλληνα πολίτη, αποδίδεται σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, καθώς επίσης και σε κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας, και ταυτοποιεί εκείνον στον οποίον αναφέρεται. Παραμένει δε σταθερός σε όλη την ασφαλιστική του ιστορία, κάτι σαν ασφαλιστική και εργασιακή ταυτότητα.

 

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2009, δεν θα μπορεί κανείς να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α.

 

Ο αριθμός αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα παραπάνω εκδιδόμενα παραστατικά. Επίσης, δεν θα παραλαμβάνεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εφόσον το σχετικό με τον Α.Μ.Κ.Α. πεδίο δεν θα είναι συμπληρωμένο.

 

Ο Α.Μ.Κ.Α. θα χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους σε κάθε συναλλαγή που θα έχει σχέση με θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά. Είναι ανεξάρτητος από τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος και δεν αλλάζει αν αυτός αλλάξει ασφαλιστικό φορέα. Σταδιακά, εντός μίας πενταετίας, ο Α.Μ.Κ.Α. θα αντικαταστήσει πλήρως τον Α.Μ.

 

Ποιος χορηγεί τον Α.Μ.Κ.Α.: Ο Α.Μ.Κ.Α. χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω των Κ.Ε.Π και των γραφείων του Α.Μ.Κ.Α. που θα λειτουργούν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς).

Τα παραπάνω γραφεία θα εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους (εργαζόμενους, συνταξιούχους, έμμεσα μέλη) ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον ανήκουν.

 

Πώς χορηγείται ο Α.Μ.Κ.Α.: Για τη χορήγηση του Α.Μ.Κ.Α. υπάρχει η διαδικασία απογραφής την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο υπόχρεος. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, πρέπει να προσέλθει στα αρμόδια γραφεία (που αναφέρουμε παραπάνω) με τα απαραίτητα για την απογραφή δικαιολογητικά και να υποβάλει αίτηση για απόδοση Α.Μ.Κ.Α.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απογραφή:

• Για Έλληνες υπηκόους: Δελτίο ταυτότητας ή δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τα ανήλικα παιδιά τα οποία δεν διαθέτουν ταυτότητα, προσκομίζεται επίσης πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

• Για ξένους υπηκόους: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας αντίστοιχο της ελληνικής ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική.

 

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους.

 

Η απογραφή μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, το δελτίο ταυτότητας του εκπροσώπου ή το διαβατήριο κτλ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.


Από τον Λευτέρη Κεχαγιά, οικονομολόγο-φοροτεχνικό, στέλεχος του φοροτεχνικού γραφείου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕ»

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Ανησυχίες και για το ανεπαρκές προσωπικό στην υγεία από την PGEU και τη CPME
Ο ΠΦΣ ενημερώνει ότι έχει δώσει την έγκρισή του


Σχετικά άρθρα

Αυξάνονται οι ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών στην Ευρώπη
Ανησυχίες και για το ανεπαρκές προσωπικό στην υγεία από την PGEU και τη CPME
Η ολοκληρωμένη προσφορά της EUROBANK για τους φαρμακοποιούς
Ο ΠΦΣ ενημερώνει ότι έχει δώσει την έγκρισή του
«Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων & συμπληρωμάτων διατροφής»
Η νέα θεματική ενότητα της f-anazitisi
Ανακοινώθηκαν οι κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Τρικάλων
Αιτήσεις υποβάλλονται 1-15 Ιουλίου