Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επιχειρείν

τελευταία νέα

Τι κερδίζει το χονδρεμπόριο από τα φάρμακα
Πώς διανέμονται οι τζίροι σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
Φαρμακαποθηκάριοι: Οι 9 φαρμακευτικές εταιρείες που υπο-εφοδιάζουν την αγορά
Να θεσπιστεί υποχρεωτική, e-συνταγογράφηση στη θετική λίστα

Wyeth: Ερευνητική καινοτομία

9/5/2007
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος


Η αποστολή της Wyeth είναι να παρέχει καινοτόμες θεραπείες και να ανακουφίζει τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως. Το όραμα της είναι να οδηγεί τις εξελίξεις για έναν υγιέστερο κόσμο. Αυτή είναι και η ουσία της εταιρικής της κοινωνι­κής υπευθυνότητας και απεικονίζεται στον τρόπο που ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, στην υποστήριξη των εργαζομένων της, στην υποστήριξη και ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

H Wyeth είναι μια παγκόσμια ερευνητική φαρμακευτική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, μη υποχρεωτι­κά συνταγογραφουμένων φαρμάκων, κτηνιατρικών προϊό­ντων και προϊόντων παιδικής διατροφής. Τα φάρμακα της κα­τέχουν ηγετική θέση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, του μυοσκελετικού συστήματος, των νοσοκομειακών λοιμώξεων, αυτοάνοσων νοση­μάτων, εμβολίων και παιδικής διατροφής.

Δαπανά περισσότερα από 3 δισ. δολάρια ετησίως για την έρευνα και ανακάλυψη νέων φαρμάκων και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως για το εύρος και την αποτελεσματικότητα των ερευνητικών της προγραμμάτων. Το Φεβρουάριο του 2007, το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων της Wyeth αναγνωρίσθηκε από το περιοδικό R&D Directions ως το κα­λύτερο πρόγραμμα στον τομέα των νευροεπιστημών. Η Wyeth τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει 20 διαφορετικά ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της νόσου του Altzheimer, που περιλαμβάνουν εμβόλια, βιοτεχνολογι­κό προϊόντα και φαρμακευτικά μόρια, εκ των οποίων τα 11 δοκιμάζονται ήδη σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Σύμ­φωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το ερευνητικό πρό­γραμμα της Wyeth έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την ανάπτυξη της θεραπείας για τη νόσο, η οποία έχει χαρακτηρι­στεί ως η ασθένεια του 21ου αιώνα. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη βιοτεχνολογική εταιρεία παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι το 2010, το 45% του κύκλο εργασιών της θα αφορά στη διάθεση βιοτεχνολογικών φαρμάκων. Το βιοτεχνολογικό εργοστάσιο και ερευ­νητικό κέντρο της Wyeth στην Ιρλανδία, μια επένδυση 2 δισ. ευρώ, είναι η μεγαλύ­τερη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής βιοτε­χνολογικών προϊόντων στον κόσμο.

Κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία

Η αποστολή της Wyeth είναι να παρέχει καινοτόμες θεραπείες και να ανακουφίζει τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως. Το όραμα της είναι να οδηγεί τις εξελίξεις για έναν υγιέστερο κόσμο. Αυτή είναι και η ουσία της εταιρικής της κοινωνι­κής υπευθυνότητας και απεικονίζεται στον τρόπο που ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, στην υποστήριξη των εργαζομένων της, στην υποστήριξη και ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιχειρηματική συμπεριφορά

Οι αξίες που όλοι οι εργαζόμενοι της Wyeth ακολουθούν καθημερινά είναι ποιότητα, ακεραιότητα, σεβασμός στον άν­θρωπο, ηγεσία και συνεργασία. Η ηθική επιχειρηματικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής της συμπεριφοράς. Έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής της Wyeth, ενώ κατά την προώθηση των προϊόντων της έχουν υιοθετήσει εσωτερικές πολιτικές αυστηρότερες από τους διεθνώς θεσπισμένους κώδικες δεοντολογίας. Έχει υιοθετήσει αυστηρές πολιτικές που κατοχυρώνουν τη διαφάνεια στις σχέσεις της με επαγγελματικούς συλλόγους, συλλόγους ασθενών κ.ά. Αποδίδει πρωταρχική σημασία στην ασφάλεια των προϊόντων της και εργάζεται για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων της με τη διεξαγωγή κλι­νικών μελετών σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές ορθής κλινικής ερευνητικής πρακτικής. Επιπλέον, όλες οι κλινικές της μελέτες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα ClinicalTrials.gov για την πλήρη πληροφόρηση των αρχών και του κοινού.

Οι άνθρωποι

Για τη Wyeth η υποστήριξη των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικής σημασία διάσταση της κοινωνικής της υπευθυ­νότητας. Έτσι η αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των υπαλλήλων της και η ενθάρρυνση της αποδοχής διαφορετικής κουλτού­ρας, φύλου και εθνικότητας αποτελούν προτεραιότητα. Ειδι­κά προγράμματα γιο την ιεραρχική ανέλιξη των γυναικών, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτή­των του προσωπικού έχουν δώσει στη Wyeth σημαντικές διακρίσεις. Η Wyeth θεωρείται η καλύτερη φαρμακευτική εταιρεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων πα­γκοσμίως (διαγωνισμός περιοδικού Training Manager), ανα­γνωρίζεται μεταξύ των καλύτερων εταιρειών για εργαζόμενες μητέρες από το περιοδικό Working Mother, ενώ στην Ελλάδα ήταν η 4η καλύτερη εταιρεία ως προς το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας και μεταξύ των 100 καλύτερων στην Ευρώ­πη το 2006 σύμφωνο με το Geat Place to Work Institute.

Κοινωνική συνεισφορά

Θέλει τα φάρμακά της να ανακουφίζουν όλους όσους τα έχουν ανάγκη. Στις ΗΠΑ 465.000 ασθενείς έλαβαν δωρεάν φάρμακα αξίας περίπου 235 εκατ. δολαρίων μέσω του Ιδρύματος Φαρμακευτικής Υποστήριξης της Wyeth.

Εργάζεται για τον εμβολιασμό των παιδιών των λιγότε­ρο ανεπτυγμένων χωρών αναπτύσσοντας ιατρικές υπηρεσίες, δωρίζοντας εμβόλια, όπως 1 εκατ. εμβόλια κατά του αιμοφίλου της ινφλουένζα τύπου Β στο Πακιστάν μετά το σει­σμό του 2005, εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου κ.λπ. Συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ορ­γανισμό Ηνωμένων Εθνών και κυβερνήσεις λιγότερο ανε­πτυγμένων χωρών για την ανάπτυξη γυναικολογικών και παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας.

Αναπτύσσει μια νέα θεραπεία, η οποία θα προσφερθεί δωρεάν σε όλους τους πάσχοντες, για την καταπολέμηση και εξαφάνιση της ογκοχερσίασης, μιας ασθένειας που αποτελεί τη δεύτερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως και μεταδίδεται από τσιμπήματα εντόμων στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής και της Κεντρικής Λατινικής Αμερικής. Πολλές παραγωγικές μονάδες της Wyeth έχουν βραβευθεί από εθνικούς οργανισμούς για τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος που υλοποιούν. Η Wyeth υλοποιεί προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίων και αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της περιβαλλοντικής επιβά­ρυνσης παρά τη ραγδαία αύξηση των δραστηριοτήτων της.


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Η δημοσίευση προσέλκυσε χιλιάδες αναγνώστες και καλύφθηκε από 100+ ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο


Σχετικά άρθρα

Βράβευση της ΒΙΑΝΕΞ για τη διαχρονική της προσφορά στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Η βράβευση δόθηκε από το ΕΚΠΑ σε ειδική εκδήλωση
Pfizer Hellas Band: Μια ιδιαίτερη εορταστική μουσική βραδιά
Από την Emfasis Foundation και το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
Συνδυαστικά εμβόλια γρίπης & Covid-19 ετοιμάζουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες
Ενώ προβλέπουν ότι ο εμβολιασμός κατά του Sars-Cov-2 θα γίνει ετήσιος