Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα

Συνέδριο: The Future of Healthcare in Greece
To σημαντικότερο και μεγαλύτερο ετήσιο forum για τις πολιτικές υγείας στην Ελλάδα
Πρωτοποριακή τεχνική για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Τη μέθοδο εφαρμόζει για πρώτη φορά το Π.Γ.Ν Πατρών
Ανακαλείται παρτίδα σύρριγας ινσουλίνης
Η εταιρεία οφείλει να την αποσύρει άμεσα από την αγορά


Συστεγάσεις φαρμακείων: Λάθος διαδικασία ακολουθούν ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας

3/12/2018 1:00:15 μμ
Διευκρινίσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος
main photo


Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία συστέγασης φαρμακείων, καθώς –όπως τονίζει– ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας (ευτυχώς όχι πολλές, αλλά αρκετές) ζητούν από τους φαρμακοποιούς λάθος πράγματα.


Όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες διατάξεις:

  1. Οι διευθύνσεις υγείας πρέπει πρώτα να χορηγήσουν την άδεια λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων, βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικών.
  2. Στη συνέχεια πρέπει οι φαρμακοποιοί να συστήσουν την ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή να τροποποιήσουν αναλόγως την τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία).
  3. Τέλος, μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση ή την τροποποίηση, ο φαρμακοποιός οφείλει να προσκομίζει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας.

 

Σύμφωνα όμως με τον Π.Φ.Σ., κάποιες Διευθύνσεις Υγείας ζητούν τη σύσταση (ή την τροποποίηση) της εταιρείας, προκειμένου να χορηγήσουν την άδεια λειτουργίας, διαδικασία που είναι εσφαλμένη.


Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το νομικό τμήμα του Συλλόγου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου και συστεγαζόμενων φαρμακείων ορίζονται σαφώς από το άρθρο 218 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160).


Το δε πρόσφατο Προέδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 64/2018 (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου» προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο υποχρεούται ο φαρμακοποιός να προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στη Διεύθυνση Υγείας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 5δ του ΠΔ ορίζει ότι: «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας».


Επισημαίνεται λοιπόν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία συστεγαζόμενων φαρμακείων είναι η προηγούμενη χορήγηση της σχετικής άδειας!

Μόνο ομόρρυθμες εταιρείες

Ο Σύλλογος τονίζει ακόμα ότι όλες οι εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων υποχρεωτικά λειτουργούν υπό τη μορφή της ομορρύθμου εταιρείας και μόνο, (δυνάμει των νόμων Ν.1963/1991 & Ν. 3918/2011), ενώ όλες θα πρέπει να συστήνονται (ή να τροποποιούνται αναλόγως) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξαρτήτως ποιοι συμμετέχουν στην εταιρεία (συγγενείς ή μη).

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

To σημαντικότερο και μεγαλύτερο ετήσιο forum για τις πολιτικές υγείας στην Ελλάδα
Οι ασθενείς θα ενθαρρύνονται να επισκέπτονται πρώτα τα φαρμακεία


Σχετικά άρθρα

Συνέδριο: The Future of Healthcare in Greece
To σημαντικότερο και μεγαλύτερο ετήσιο forum για τις πολιτικές υγείας στην Ελλάδα
Ξέγνοιαστες συναλλαγές με σύγχρονους Ανιχνευτές Πλαστών Χαρτονομισμάτων
Τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει ο ανιχνευτής Safenote S2
Συγκροτήθηκε το Ανώτατο Φαρμακευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία
Θα εξετάζει τις εφέσεις σε αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων των φαρμακευτικών συλλόγων
Φαρμακοποιός φροντίζει καθημερινά τα αδέσποτα ζώα
Τοποθετεί καθαρά μπολάκια με φαγητό και νερό έξω από το φαρμακείο