Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα

Φαρμακοποιός δημιούργησε το πρώτο κανάλι για φάρμακα και ασθένειες στο YouTube
Ο Ιωάννης Αλαφάκης, MSc συνδυάζει τη δημιουργικότητά του με τη Φαρμακευτική επιστήμη
Έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα Living Labs
Στις 3-5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
Για 4η χρονιά τα Healthcare Business Awards
Υποβολές υποψηφιοτήτων έως τις 21 Ιουνίου 2019


Συστεγάσεις φαρμακείων: Λάθος διαδικασία ακολουθούν ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας

3/12/2018 1:00:15 μμ
Διευκρινίσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος
main photo


Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία συστέγασης φαρμακείων, καθώς –όπως τονίζει– ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας (ευτυχώς όχι πολλές, αλλά αρκετές) ζητούν από τους φαρμακοποιούς λάθος πράγματα.


Όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες διατάξεις:

  1. Οι διευθύνσεις υγείας πρέπει πρώτα να χορηγήσουν την άδεια λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων, βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικών.
  2. Στη συνέχεια πρέπει οι φαρμακοποιοί να συστήσουν την ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή να τροποποιήσουν αναλόγως την τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία).
  3. Τέλος, μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση ή την τροποποίηση, ο φαρμακοποιός οφείλει να προσκομίζει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας.

 

Σύμφωνα όμως με τον Π.Φ.Σ., κάποιες Διευθύνσεις Υγείας ζητούν τη σύσταση (ή την τροποποίηση) της εταιρείας, προκειμένου να χορηγήσουν την άδεια λειτουργίας, διαδικασία που είναι εσφαλμένη.


Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το νομικό τμήμα του Συλλόγου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου και συστεγαζόμενων φαρμακείων ορίζονται σαφώς από το άρθρο 218 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160).


Το δε πρόσφατο Προέδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 64/2018 (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου» προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο υποχρεούται ο φαρμακοποιός να προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στη Διεύθυνση Υγείας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 5δ του ΠΔ ορίζει ότι: «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας».


Επισημαίνεται λοιπόν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία συστεγαζόμενων φαρμακείων είναι η προηγούμενη χορήγηση της σχετικής άδειας!

Μόνο ομόρρυθμες εταιρείες

Ο Σύλλογος τονίζει ακόμα ότι όλες οι εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων υποχρεωτικά λειτουργούν υπό τη μορφή της ομορρύθμου εταιρείας και μόνο, (δυνάμει των νόμων Ν.1963/1991 & Ν. 3918/2011), ενώ όλες θα πρέπει να συστήνονται (ή να τροποποιούνται αναλόγως) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξαρτήτως ποιοι συμμετέχουν στην εταιρεία (συγγενείς ή μη).

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Δεν σημείωσε καμία αλλαγή στα έσοδά της την περίοδο 2018-2019
Στις επόμενες δύο εβδομάδες ξεκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης


Σχετικά άρθρα

Φαρμακοποιός δημιούργησε το πρώτο κανάλι για φάρμακα και ασθένειες στο YouTube
Ο Ιωάννης Αλαφάκης, MSc συνδυάζει τη δημιουργικότητά του με τη Φαρμακευτική επιστήμη
Τα διευρυμένα φαρμακεία θα κλείνουν στις 21:00
ΠΦΣ: Τέλος στο αρρύθμιστο ωράριο και στον κανιβαλισμό μεταξύ των συναδέλφων
Εξετάσεις βοηθών φαρμακείου Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έως τις 31 Μαΐου
LloydsPharmacy: Προειδοποιεί για κλείσιμο περισσότερων φαρμακείων
Δεν σημείωσε καμία αλλαγή στα έσοδά της την περίοδο 2018-2019