Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Πολιτική φαρμάκου

τελευταία νέα

ΕΚΕΑ: Όλοι μαζί να κάνουμε lockdown στις ελλείψεις αίματος
Πενθήμερη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος
ΦΣΘ: Πρωτοποριακή δράση για την αποκομιδή μολυσματικών αποβλήτων στα φαρμακεία
Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Διονύσιος Ευγενίδης

Οι Ευρωπαίοι προτιμούν τις μεθόδους αυτοθεραπείας

7/1/2008
Πώς αντιμετωπίζεται στις χώρες της Ε.Ε. ένα απλό κρυολόγημα
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό ΜέγεθοςΑποτελέσματα έρευνας για το πώς αντιμετωπίζεται μια απλή α­σθένεια στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δε στρέφονται αμέσως στα χημικά φάρμακα, καθώς πρώτα επιλέγουν χυ­μούς, ροφήματα από βότανα, ατμόλουτρα ή οτιδήποτε άλλο «προσφέρεται» στο σπίτι.

Επίσης βάσει της έρευνας, οι ευρωπαίοι πολίτες αγοράζουν συχνά από το φαρμακείο OTC προϊόντα, όταν πρόκειται για πονό­λαιμο, πυρετό, κρυολόγημα, βραχνάδα, κε­φαλαλγίες ή ακόμη και μικρά ε­γκαύματα.

Όλο και περισσότερο αναδεικνύεται ότι το φαρμακείο μεταμορφώνεται πλέον σε έναν πολυχώρο υγείας και συ­χνά αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» πριν από την πρωτοβάθμια πε­ρίθαλψη.

Περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, οι Γερμα­νοί (σχεδόν το 50%) για ένα α­πλό κρυολόγημα καταφεύγουν στο φαρμακείο για να χρησιμο­ποιήσουν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC). Από την άλλη μεριά, οι Άγγλοι και οι Δα­νοί δεν παίρνουν κανένα φάρμακο όταν κρυολογήσουν, ενώ οι γυναίκες παίρνουν γενικά περισσότερες πρωτο­βουλίες, όταν πρόκειται για μια θεραπεία.
Οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, επισκέπτονται συ­χνά το φαρμακείο, όχι ένα οποι­οδήποτε αλλά ένα συγκεκριμέ­νο που θεωρούν οικείο, κα­θώς έχουν δομήσει μια απόλυτη σχέση εμπιστοσύνης με το φαρμακοποιό τους.
Ωστόσο, η πρώτη επιλογή πα­ραμένει η δοκιμασμένη «θερα­πεία από το φαρμακείο του σπι­τιού» (home remedy), όταν πρό­κειται για ένα κρυολόγημα.

Αυτά προκύπτουν από έρευνα της GFK Association στην Ευ­ρώπη, στην οποία συμμετείχαν 10.200 πολίτες, ηλικίας άνω των 14 ετών, από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Ισπανία και την Αγγλία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 426 εκατ. πολίτες.

Τα α­ποτελέσματα της έρευνας για το πώς αντιμετωπίζεται μια απλή α­σθένεια στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δε στρέφονται αμέσως στα χημικά φάρμακα, καθώς πρώτα επιλέγουν χυ­μούς, ροφήματα από βότανα, α­τμόλουτρα ή οτιδήποτε άλλο «προσφέρεται» στο σπίτι.

Οι Γερμανοί αναδεικνύονται πρώτοι στην αγορά σκευασμά­των που δεν απαιτούν ιατρική συνταγή, όταν πρόκειται για ένα απλό κρυολόγημα, καθώς μία στις δύο γυναίκες και το 43% των ανδρών επιλέγουν αυτή τη μέθοδο θεραπείας. Επίσης, δύο στους τρεις Ρώσους και το 54% περίπου των Αυστριακών προτιμούν να πί­νουν διαφόρων ειδών ροφήματα βοτάνων και μόλις το 32% των Ρώσων και το 38% των Αυστρια­κών πηγαίνουν στο φαρμακείο. Στην Ιταλία, το 44% των πολι­τών αγοράζουν OTC και μόλις το 17% επιλέγουν τις παραδοσια­κές μεθόδους αυτοθεραπείας.

Βάσει της έρευνας, συνεπώς, σε όλη την Ευρώπη, συμπερι­λαμβανομένων και των Ελλή­νων, όταν πρόκειται για πονό­λαιμο, πυρετό, κρυολόγημα, βραχνάδα ή απώλεια φωνής, κε­φαλαλγίες, ακόμη και μικρά ε­γκαύματα, οι πολίτες συχνά επι­λέγουν μεθόδους αυτοθεραπείας ή αγοράζουν από το φαρμα­κείο OTC προϊόντα, όπως σπρέι για τη μύτη, παυσίπονο κτλ. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η αγορά των OTC εμ­φανίζει σημαντική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, δεν έ­χουμε υιοθετήσει το σύστημα αυτοθεραπείας στον ίδιο βαθμό με τους Ευρωπαίους, γι’ αυτό και ακόμη τα OTC δεν κινού­νται με τους αντίστοιχους ρυθμούς της Ευρώπης.

Ωστόσο, οι Έλληνες επισκέπτονται το φαρμακοποιό τους, από τον ο­ποίο περιμένουν συμβουλές για την υγεία τους και δεν περιορί­ζονται μόνο στην εμπορική σχέση. Μάλιστα, οι απαιτήσεις από το φαρμακοποιό τους συνεχώς αυξάνονται και πλέον το φαρμακείο μεταμορφώνεται σε έναν πολυχώρο υγείας και συ­χνά αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» πριν από την πρωτοβάθμια πε­ρίθαλψη.


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Πενθήμερη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος
Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Διονύσιος Ευγενίδης


Σχετικά άρθρα

Σύλλογοι Ασθενών: Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση να περιέχει και τα μη αποζημιούμενα φάρμακα
Έτσι ώστε να είναι ορατά στο Φάκελο Υγείας των ασθενών ανά πάσα στιγμή
Ρινικό εκνέφωμα εσκεταμίνης έλαβε έγκριση στην Ευρώπη
Για την ταχεία μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή
Η Ε.Ε. θα προμηθευτεί επιπλέον 150 εκατ. δόσεις εμβολίων COVID-19 της Moderna
Οι επιπλέον δόσεις αναμένεται να παραδοθούν το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2021
Δημιουργείται Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων
Για την παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2