Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Ε.Ο.Φ.: αναφορές για PML σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CellCept

19/12/2008
Αναθεώρηση της Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

O Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Hoffman-La Roche επιστολής προς τους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα ασφάλειας σχετικά με το CellCept (mycophenolate mofetil).

Μεμονωμένες περιπτώσεις Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν CellCept. Οι αναφερθείσες περιπτώσεις έχουν συσχετιστεί με συγχυτικούς παράγοντες, συγκεκριμένα με τη φύση της υποκείμενης νόσου, με τη συνυπάρχουσα ανοσοκαταστολή και με το λανθάνοντα χρόνο μεταξύ της χρήσης του CellCept και της έναρξης της Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML). Εντούτοις, βασιζόμενοι στη χρονική συσχέτιση που παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, η επίδραση του CellCept δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος έχει αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα.

Οι θεράποντες γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο της PML κατά τη διαφορική διάγνωση σε ασθενείς που αναφέρουν νευρολογικά συμπτώματα μετά τη θεραπεία με CellCept και η κατάλληλη παραπεμπτική διερεύνηση και διαχείριση από ειδικό πρέπει να θεωρείται ως κλινικώς ενδεδειγμένη. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής σε ασθενείς που αναπτύσσουν PML. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, εντούτοις, η μειωμένη ανοσοκαταστολή μπορεί να θέσει το μόσχευμα σε κίνδυνο.

Η Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι μία σπάνια, εξελισσόμενη, απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.) η οποία συνήθως οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρή αναπηρία. Η PML προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού JC, ενός ιού της οικογένειας Polyoma, ο οποίος παραμένει σε ανενεργή μορφή στο 70-90% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως. Ο ιός JC συνήθως παραμένει ανενεργός, προκαλώντας PML μόνο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι παράγοντες που οδηγούν στην επανενεργοποίηση της λανθάνουσας λοίμωξης δεν είναι πλήρως κατανοητοί αν και ανωμαλίες στα Τ-λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί (παράγοντες) για την επανενεργοποίηση του ιού JC και της PML. Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται με εστιακές ανωμαλίες του Κ.Ν.Σ. και ακτινολογική ένδειξη της νόσου της λευκής ουσίας χωρίς επίδραση στη μάζα.

Η PML έχει περιγραφεί σε μεταμοσχευμένους ασθενείς εμπλέκοντας διάφορα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Το 75% όλων των περιπτώσεων PML οι οποίες αναφέρθηκαν σε μεταμοσχευμένους ασθενείς παρουσίαζαν υποξεία. ημιπάρεση, απάθεια, και σύγχυση (ήταν τα περισσότερο συχνά παρουσιαζόμενα χαρακτηριστικά). Η ύπαρξη PML θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε δέκτη μοσχεύματος που αναπτύσσει νευρολογικά συμπτώματα του Κ.Ν.Σ.

Η PML έχει επίσης αναφερθεί σε άλλους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των θετικών σε λοίμωξη HIV ασθενών, καρκινοπαθών ασθενών και ασθενών με αυτοάνοσες νόσους συμπεριλαμβανομένου του συστηματικού ερυθυματώδους λύκου (ΣΕΛ). Η επίπτωση της PML σε αυτοάνοσες νόσους δεν είναι γνωστή, εντούτοις, υπάρχει αριθμός αναφερθεισών περιπτώσεων στη βιβλιογραφία. Η PML έχει αναφερθεί σε ασθενείς με ΣΕΛ οι οποίοι λαμβάνουν πρεδνιζόνη, αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη και άλλα ανοσοκατασταλτικά.


To CellCept, το οποίο βρίσκεται στην αγορά για πάνω από 10 χρόνια, είναι ένας ανοσοκατασταλτικός παράγοντας που ενδείκνυται σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή για την προφύλαξη της οξείας απόρριψης μοσχεύματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν δεχθεί αλλογενή νεφρικά, καρδιακά ή ηπατικά μοσχεύματα, και σε παιδιά και εφήβους (2-18 ετών) που έχουν δεχθεί νεφρικά μοσχεύματα.

Μεμονωμένες περιπτώσεις PML έχουν περιγραφεί σε ασθενείς που έχουν δεχθεί νεφρικά, καρδιακά και πνευμονικά μοσχεύματα και σε ασθενείς με ΣΕΛ οι οποίοι λάμβαναν CellCept. Το CellCept δεν είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ήταν άνδρες (ηλικίας 33-62 ετών) και λάμβαναν συγχορηγούμενα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. τακρόλιμους, basiliximab, πρεδνιζόνη και κυκλοσπορίνη). Οι ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν αναφορές για ΣΕΛ ήταν γυναίκες ηλικίας 40-53 ετών και είχαν ΣΕΛ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς με ΣΕΛ λάμβαναν συγχορηγούμενα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων της κυκλοσπορίνης, της κυκλοφωσφαμίδης και των στεροειδών. Η διάγνωση επιβεβαιωνόταν με τον εντοπισμό του ιού JC στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και/ή με τη βιοψία εγκεφάλου. Οι εκβάσεις των περιστατικών ποίκιλλαν από την επίλυση, στη βελτίωση ή στο θάνατο.

Η ύπαρξη PML θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση σε ασθενείς που λαμβάνουν CellCept και αναπτύσσουν νευρολογικά συμπτώματα και η κατάλληλη παραπεμπτική διερεύνηση και διαχείριση από ειδικό πρέπει να εξετάζεται.
Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής σε ασθενείς που αναπτύσσουν PML. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, εν τούτοις, η μειωμένη ανοσοκαταστολή μπορεί να θέσει το μόσχευμα σε κίνδυνο.
Εκτός της μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν αξιόπιστα να αποτρέψουν την PML ή να την θεραπεύσουν επαρκώς εάν αναπτυχθεί.

Η Roche σημειώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια του CellCept μέσω των καθιερωμένων μηχανισμών αναφοράς και να ενημερώνει τις κανονιστικές αρχές για οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.


 

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Προσφέρει μηνιαίες αποδοχές με 14 ημέρες εργασίας κατά μέσο όρο
Για την παροχή υψηλής ποιότητας φαρμάκων προστιθέμενης αξίας


Σχετικά άρθρα

RESP-8: Ένα πολύτιμο εργαλείο για τους φαρμακοποιούς ώστε να αξιολογούν τις αναπνευστικές λοιμώξεις
Αναπτύχθηκε από τον Λευτέρη Τεπερικίδη, φαρμακοποιό και μέλος του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης
Φ.Σ. Αττικής: Ενημέρωση για συχνά λάθη στην εκτέλεση συνταγών
Σχετικά με τα ΦΥΚ και τα εμβόλια απευαισθητοποίησης
Οι φαρμακοποιοί ζητούν να θεσπιστεί ο ρόλος τους στην ΠΦΥ
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το ΕΑΠ
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ΟΣΦΕ για την ιστορία των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
Ολοκληρώνεται η έρευνα στον Βόλο και ξεκίνησαν οι επαφές και με άλλους Θεσσαλικούς Συνεταιρισμούς