Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

Υπεγράφη το νέο Π.Δ. που αντικαθιστά το Π.Δ. 67/2000

4/9/2008
Καθορισμός υποχρεώσεων των γιατρών, φαρμακοποιών και ασφαλιστικών οργανισμών και προβλεπόμενες κυρώσεις
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Υπεγράφη τελικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια και από τους υπουργούς Φ. Πάλλη - Πετραλιά και Δημ. Αβραμόπουλο (και έπειτα από την πίεση των πρόσφατων κινητοποιήσεων των Φ.Σ.Α. και Φ.Σ.Π.) το νέο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο τροποποιεί και αντικαθιστά το Π.Δ. 67/2000.

Το νέο Π.Δ., η υπογραφή του οποίου εκκρεμούσε εδώ και αρκετά χρόνια, καθορίζει τις υποχρεώσεις των θεραπόντων και ελεγκτών γιατρών, των φαρμακοποιών και των ασφαλιστικών οργανισμών και επίσης προβλέπει τις αντίστοιχες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων.


Τα βασικά σημεία του νέου Π.Δ. είναι τα εξής:

Οι συνταγογράφοι γιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση καθώς και για την αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής (%) ή της μηδενικής συμμετοχής του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που στη συνταγή δεν αναγράφεται από το γιατρό το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη των φαρμάκων, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από το συνταγογράφο γιατρό δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά καταλογίζεται στο συνταγογράφο γιατρό.

Συνταγές γιατρών θεωρημένες από ελεγκτές γιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους φαρμακοποιούς και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως περικοπή. Σε περίπτωση που περικοπεί εκτελεσθείσα συνταγή που θεωρήθηκε από ελεγκτή γιατρό για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του γιατρού, ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να αποζημιώσει το φαρμακοποιό που εκτέλεσε τη συνταγή και να εισπράξει με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) την αξία της από το συνταγογράφο γιατρό.

Οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους.

Προβλέπονται επίσης πρόστιμα και κυρώσεις για τους γιατρούς, αν διαπιστωθούν παραβιάσεις διατάξεων της νομοθεσίας.

Συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα θεωρείται μία συνταγή όταν περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1) την επωνυμία του ασφαλιστικού φορέα, 2) το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου – ασθενούς, 3) τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου, 4) την πάθηση από την οποία πάσχει, ως αναφέρεται από το θεράποντα ιατρό, 5) τα χορηγηθέντα φάρμακα (ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, ποσότητα αριθμητικά και ολογράφως, δοσολογία), 6) την ημερομηνία έκδοσης, 7) τη σφραγίδα και την υπογραφή ιατρού, με τον αριθμό μητρώου αυτού και θεώρηση όπου απαιτείται, 8) την υπογραφή του παραλήπτη των φαρμάκων, 9) τη σφραγίδα, την υπογραφή και τον αριθμό μητρώου του φαρμακοποιού, 10) τα συνοδά έντυπα, 11) την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του οικείου φορέα.

Συνταγή που φέρει διορθώσεις ή ξέσματα που δεν έχουν βεβαιωθεί από το θεράποντα ιατρό ή δεν είναι θεωρημένη, όπου αυτό απαιτείται, δεν είναι έγκυρη και δεν εκτελείται. Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και συμπληρώνει τα στοιχεία εκτέλεσης, όπου αυτό προβλέπεται.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμείνει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη. Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή, είναι δυνατή η μερική εκτέλεση αυτής. Η ολική εκτέλεση της συνταγής θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών.

Κατοχυρώνεται η προχορήγηση φαρμάκων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή οι ταινίες γνησιότητας των προχορηγούμενων φαρμάκων, φυλάσσονται εντός του ειδικού βιβλίου σε ειδική θέση (ζελατίνα) και για χρονικό διάστημα έως και 30 ημερών.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να μην κρατούν στο φαρμακείο βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων και συνταγολόγια. Τα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια παραδίδονται μαζί με τα φάρμακα αμέσως στον ασφαλισμένο ή στον απεσταλμένο του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας ή το συνταγολόγιό του στο χώρο του φαρμακείου, ο φαρμακοποιός οφείλει να το παραδώσει εντός 48 ωρών στον ίδιο ή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να αριθμούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τις συνταγές που έχουν εκτελέσει με αύξουσα συνεχή αρίθμηση μηνιαία για τον ΟΠΑΔ ή ανά ασφαλιστικό οργανισμό και να τις καταχωρούν στο τέλος κάθε μήνα σε ειδικές καταστάσεις φυσικών ή μαγνητικών μέσων ανά οργανισμό. Όλες οι συνταγές και οι ειδικές καταστάσεις τηρούνται και διατηρούνται υποχρεωτικά στο φαρμακείο.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα την είσοδο στο φαρμακείο των εντεταλμένων ελεγκτικών οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, προκειμένου να ελέγξουν συνταγές αποκλειστικά και μόνο του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται. Έλεγχο σε συνταγές όλων των ταμείων διενεργούν αποκλειστικά και μόνο το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υπηρεσιών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.).

Τα αποτελέσματα του διενεργούμενου ελέγχου, ο οποίος θα γίνεται σεβόμενος την τιμή και την αξιοπρέπεια του επιστήμονα φαρμακοποιού και των βοηθών του, θα καταγράφονται αποκλειστικά και μόνο σε σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου, το οποίο υπογράφεται από τον ελεγκτή (ή επιθεωρητή) και το φαρμακοποιό, ο οποίος μπορεί να διατυπώσει και τις παρατηρήσεις του.

Σε περίπτωση λήψης συνταγών εκτός του χώρου του φαρμακείου για περαιτέρω έλεγχο, τα εντεταλμένα όργανα του ελέγχοντος ασφαλιστικού φορέα ή του αρμόδιου υπουργείου υποχρεούνται να τις επιστρέφουν κατ’ ανώτατο χρονικό όριο μέχρι το τέλος του μήνα που έγινε ο έλεγχος.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των φαρμακοποιών ορίζονται ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτών και μπορεί να είναι τα εξής: α) σύσταση, β) πρόστιμο από 1-30% επί της αξίας των συνταγών, το οποίο εφαρμόζεται στο λογαριασμό του ταμείου του προηγούμενου μήνα από αυτόν που έγινε η παράβαση, γ) σε περίπτωση εύρεσης ταινίας γνησιότητας στο φαρμακείο, επιβάλλεται πρόστιμο 5πλάσιο της αξίας του ιδιοσκευάσματος, δ) προσωρινή διακοπή σύμβασης 2-6 μήνες.

Πληρωμή των φαρμακοποιών από τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα σε 30 ημέρες και από τον ΟΠΑΔ μέσα σε 45 εργάσιμες ημέρες.


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Η εταιρεία καθιερώνει την ετήσια Δωρεά Ν. Ρασσιάς
Ισπανική start-up τραβάει τη διεθνή προσοχή


Σχετικά άρθρα

Επενδύονται εκατομμύρια ευρώ στα δίκτυα φαρμακείων
Ισπανική start-up τραβάει τη διεθνή προσοχή
Εξαφανίστηκαν από τα ράφια αμοξικιλλίνη και παιδικά εμβόλια
Την καθημερινή αγωνία των φαρμακοποιών αναλύει η Β. Λαζαροπούλου
Στο παρά πέντε η διάταξη για τους εμβολιασμούς Covid-19 στα φαρμακεία
Ο Αδ. Γεωργιάδης στοχεύει να καλύψει και άλλα αιτήματα του κλάδου