Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

Φ.Σ. Κρήτης: Σχετικά με τις συμβάσεις του Π.Φ.Σ. με τα ασφαλιστικά ταμεία

19/8/2009
Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για τη βελτίωση τους
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Κρήτης (Φ.Σ. Ηρακλείου, Φ.Σ. Λασιθίου, Φ.Σ. Ρεθύμνου, Φ.Σ. Χανίων) καταθέτουν τις παρακάτω θέσεις τους σχετικά με τις συμβάσεις που υπέγραψε ή θα υπογράψει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) με τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΠΑΔ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΟΑΕΕ.

 

Καταθέτουν παράλληλα και τη διαμαρτυρία τους προς τον Π.Φ.Σ. επειδή ζητήθηκε η άποψη τους την τελευταία στιγμή και επομένως, σύμφωνα με τους συλλόγους, «η μελέτη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι παρά βιαστική και χωρίς την δυνατότητα ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου».

 

Στην ανακοίνωση των Φ.Σ. Κρήτης (31/07/2009) αναλυτικά αναφέρεται ότι:


«Αρχικά κάποιες γενικές παρατηρήσεις.

 

Οι συμβάσεις δεν διέπονται από μια αντίληψη προστασίας των συμφερόντων των φαρμακοποιών από τη γραφειοκρατική νοοτροπία που κυριαρχεί στην σχέση ασφαλιστικών ταμείων και φαρμακοποιών. Αντιθέτως την ενισχύουν, την παγιώνουν και μάλιστα με την υπογραφή και τη συναίνεση του Π.Φ.Σ.

 

Δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στον επιστημονικό ρόλο των φαρμακοποιών και πως θα αναβαθμιστεί και θα προστατευτεί, πως θα μπει στην υπηρεσία των ασφαλισμένων. Υπάρχουν αναφορές μόνο στην υποχρέωση των φαρμακοποιών να τηρούν κανόνες οι οποίοι δημιουργούν την εικόνα σχέσης υποτέλειας των φαρμακοποιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι σχέσης συνεργασίας.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (τα ασφαλιστικά ταμεία) μπορούν να ελέγχουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (φαρμακεία) δια την τήρηση της σύμβασης και να επιβάλλουν ποινές. Τα φαρμακεία έχουν μόνο τη δυνατότητα της προσφυγής στα δικαστήρια ή σε διαδικασία διαιτησίας ή σε καταγγελία της σύμβασης. Δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του ταμείου όταν αυτό δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 

Έπρεπε να υπάρχει καταγεγραμμένη στις συμβάσεις μια διαδικασία ελέγχου τόσο των ασφαλιστικών ταμείων όσο και των φαρμακείων από μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα εξασφάλιζε την αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Πολύ απλά δεν εμπιστευόμαστε τα ασφαλιστικά ταμεία ως ελεγκτές της τήρησης των όρων των συμβάσεων από τη στιγμή που τα συμφέροντα τους θα βρεθούν σε σύγκρουση με αυτά των φαρμακείων.

 

Οι συμβάσεις ως κείμενα που καθορίζουν τη σχέση ασφαλιστικών ταμείων και φαρμακοποιών, είναι κείμενα που σε πολλές περιπτώσεις είναι αόριστα και γενικόλογα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν είναι ποικίλες. Επομένως σε περίπτωση που υπάρξει διχογνωμία σχετικά με κάποιο θέμα, τα ασφαλιστικά ταμεία θα κρυφτούν πίσω από τις δικές τους ερμηνείες της σύμβασης και εις βάρος των συμφερόντων μας.

 

Θα έπρεπε επίσης να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο κειμένου σύμβασης το οποίο να είναι κοινό για όλα τα ταμεία. Εξάλλου σε αυτό βοηθά η ύπαρξη του ΠΔ 121/2008 το οποίο ισχύει σχεδόν για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και κωδικοποιεί δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

 

Οι Φ.Σ. Κρήτης ζητούν να συμπεριληφθούν στις συμβάσεις τα εξής:

  • Να έχουν τη δυνατότητα οι τοπικοί σύλλογοι να αποδέχονται ή όχι τις συλλογικές συμβάσεις και επίσης τη δυνατότητα να τις καταγγέλλουν όποτε κρίνουν προς αυτό οι Γ.Σ. των τοπικών συλλόγων.
  • Να διευκρινιστεί αν τα μη συμβεβλημένα φαρμακεία θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν συνταγές μετρητοίς.
  • Να γίνει πιο συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα καταλογίζονται οι ευθύνες ανάμεσα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς και να διαχωριστούν απόλυτα οι περιπτώσεις στις οποίες οι ποινές θα καταλογίζονται στους ιατρούς.
  • Να καθοριστεί πιο ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο θα καταγγέλλεται η σύμβαση (να περιγράφει η διαδικασία).
  • Να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι τα ταμεία έχουν το δικαίωμα μόνο του ελέγχου των όρων της σύμβασης και όχι όλων των όρων που θέτει το ΠΔ 121/2008.
  • Να ενσωματωθεί στις συμβάσεις όρος ο οποίος θα θέτει ως αναγκαστική την καταβολή τόκων στην περίπτωση που το ταμείο καθυστερεί την εξόφληση των λογαριασμών των φαρμακείων, πέρα των ημερών που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι τόκοι πρέπει να καταβάλλονται αυτόματα και χωρίς να είναι αναγκαστική η προσφυγή των φαρμακοποιών στα δικαστήρια (με τα σημερινά δεδομένα οι φαρμακοποιοί έχουν μεγάλη απώλεια εσόδων από τις καθυστερήσεις των ταμείων, ενώ δεν είναι και ρεαλιστική η προσφυγή για κάθε καθυστέρηση. Κάθε μήνα θα έπρεπε να βρισκόμαστε στις αίθουσες των δικαστηρίων...).
  • Να επιβληθεί η υποχρεωτική διαδικασία επίδοσης δελτίου αποστολής από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα φαρμακεία σε περίπτωση περικοπής συνταγών. Με αυτό τον τρόπο να μην φορολογούμαστε για ποσά που δεν έχουμε εισπράξει.
  • Να τεκμηριωθεί η ανωτερότητα του ΠΔ 121/2008 έναντι οποιουδήποτε εσωτερικού κανονισμού ασφαλιστικού ταμείου. Δεν πρέπει να δεχτούμε αποκλίσεις από αυτά που επιτάσσει ο νόμος.
  • Να γίνει υποχρεωτική η δημιουργία και λειτουργία διανεμητικών λογαριασμών (όπου δεν προβλέπεται).

Παρατηρήσεις

Για τη σύμβαση του ΟΑΕΕ:

ΆΡΘΡΟ 4

Η αποδοχή ή μη εκτέλεσης συνταγών από τα φαρμακεία να γίνεται όποτε το επιθυμούν και όχι αποκλειστικά μέσα σε 1 μήνα από την υπογραφή (ή την έναρξης ισχύος ) της συλλογικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 6 σελίδα 4

Να φύγει η υποχρέωση θεώρησης συνταγής που έχει συνταχθεί από Κρατικά νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κτλ. Είναι αντίθετο προς το ΠΔ 121/2008.

ΆΡΘΡΟ 6 σελίδα 5.

Στο τέλος του άρθρου να φύγει η πρόταση “...,σε αντίθετη περίπτωση δε ο φαρμακοποιός εκτελεί μόνο μία μονάδα.” Ο φαρμακοποιός με αυτή τη διευκρίνιση φορτώνεται την ευθύνη στην περίπτωση που ο ιατρός συνταγογραφεί ποσότητα φαρμάκων πέρα από τη νόμιμη.

ΆΡΘΡΟ 8 σελίδα 6

Δεν μπορεί να μπει η οριστική διακοπή της συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΕ και παραβαίνοντας φαρμακοποιού, αλλά ότι ορίζει ο νόμος.

ΆΡΘΡΟ 19 σελίδα 13

Να αφαιρεθεί η έκφραση “...κατά το δυνατόν...”για την εξόφληση των λογαριασμών εντός 30 ημερών από την υποβολή των λογαριασμών. Στο τέλος θα καταντήσει να σημαίνει “αδύνατον” εντός 30 ημερών.

 

Παρατηρήσεις

Για τη σύμβαση του ΟΠΑΔ:

Σχετικά με την εξόφληση των λογαριασμών σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η θέση των Φ.Σ. Κρήτης είναι ότι πρέπει να απαλειφθεί ο συγκεκριμένος ορός. Έστω και αν υπήρξε νομική επιχειρηματολογία για το ότι η έκφραση αυτή δεν υπερτερεί άλλων νόμων ή διατάξεων που αφορούν την εξόφληση των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων και επομένως δεν έχει κάποια μετατρεπτική επίδραση στις υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ.

Ο όρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα από τον ΟΠΑΔ και δεν αποκλείεται να μας εμφανίσει και ο ΟΠΑΔ κάποια άλλη νομική επιχειρηματολογία για την ορθότητα του όρου. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να καταφύγει στα δικαστήρια αν δεν εξοφλείται εγκαίρως και δεν υπάρχει λόγος να υποσκάπτει ο ίδιος την επιχειρηματολογία του ενώπιον των δικαστηρίων, δεχόμενος την ύπαρξη αυτού του όρου.

Συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή δεν θέλουμε να προκαλέσουμε προβλήματα και αντιπολιτευτικές τάσεις μέσα στον Π.Φ.Σ. Αντιθέτως αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Π.Φ.Σ. για σύναψη συλλογικών συμβάσεων με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που από τη μια δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο και από την άλλη εξασφαλίζουν τα συμφέροντα φαρμακοποιών και ασφαλιστικών οργανισμών. Ο σκοπός αυτής της επιστολής είναι οι συμβάσεις αυτές να αλλάξουν προς το καλύτερο όσο αυτό είναι δυνατό».


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Σε ένα ευχάριστο και άκρως εορταστικό κλίμα
Την καθημερινή αγωνία των φαρμακοποιών αναλύει η Β. Λαζαροπούλου


Σχετικά άρθρα

Εξαφανίστηκαν από τα ράφια αμοξικιλλίνη και παιδικά εμβόλια
Την καθημερινή αγωνία των φαρμακοποιών αναλύει η Β. Λαζαροπούλου
Στο παρά πέντε η διάταξη για τους εμβολιασμούς Covid-19 στα φαρμακεία
Ο Αδ. Γεωργιάδης στοχεύει να καλύψει και άλλα αιτήματα του κλάδου
FIP: Στοχεύει στην ισότιμη διαχείριση του πόνου μεταξύ ανδρών και γυναικών
Και παρέχει στους φαρμακοποιούς τα απαραίτητα στοιχεία και εκπαιδευτικά εργαλεία