Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Ε.Ο.Φ.: σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Viread

19/12/2008
Τρόπος χρησιμοποίησής του σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Κατόπιν της πρόσφατης έγκρισης του Viread (tenofovir disoproxil fumarate, tenofovir DF) για την ένδειξη στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β και επιπροσθέτως στη θεραπεία της HIV λοίμωξης, η Gilead επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι επαγγελματίες της υγείας οι οποίοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β είναι εν γνώσει σημαντικών πληροφοριών και συστάσεων σχετικά με τη νεφρική ασφάλεια στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (Π.Χ.Π.) για το Viread.

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Viread σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Επομένως, το Viread πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία μόνο όταν θεωρείται ότι τα δυνητικά οφέλη της θεραπείας υπερσκελίζουν τους δυνητικούς κινδύνους.

Για ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <50 mL/min, πρέπει να δίδεται προσοχή στη ρύθμιση του δοσολογικού μεσοδιαστήματος για το Viread και στους περιορισμούς ως εξής:

• Μέτριας βαρύτητας νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 30-49 ml/min): Ένα δισκίο κάθε 48 ώρες.

• Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min): Η χρήση Viread δεν συνιστάται. Αν, εν τούτοις δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική θεραπεία, και τα δυνητικά οφέλη υπερσκελίζουν τον κίνδυνο, το Viread μπορεί να χορηγείται κάθε 72-96 ώρες (δοσολογία 2 φορές την εβδομάδα). Σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, το Viread μπορεί να χορηγείται κάθε 7 ημέρες μετά από την ολοκλήρωση μιας συνεδρίας αιμοκάθαρσης.

Περαιτέρω συστάσεις και πληροφορίες για το ζήτημα ασφάλειας

Το Viread απομακρύνεται κυρίως μέσω των νεφρών. Νεφρική έκπτωση, νεφρική ανεπάρκεια, αυξημένη κρεατινίνη , υποφωσφαταιμία και εγγύς σωληναριοπάθεια (συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Fanconi), έχουν αναφερθεί στην κλινική πράξη με τη χρήση του tenofovir disoproxil fumarate.

Συνιστάται ο υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης σε όλους τους ασθενείς πριν την έναρξη θεραπείας με Viread.

Η νεφρική λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης και φώσφορος ορού) πρέπει να παρακολουθείται κάθε τέσσερις εβδομάδες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες. Σε ασθενείς με κίνδυνο νεφρικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων ασθενών στους οποίους είχαν κατά το παρελθόν εμφανισθεί νεφρικά συμβάματα ενώ λάμβαναν adefovir dipivoxil, πρέπει να εξετάζεται η συχνότερη παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας.

Αν, σε ασθενή που λαμβάνει Viread, ο φώσφορος ορού είναι < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) ή η κάθαρση κρεατινίνης έχει μειωθεί σε < 50 ml/min, η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να επανεκτιμάται εντός μιας εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων των συγκεντρώσεων γλυκόζης αίματος, καλίου αίματος και γλυκόζης ούρων. Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με Viread σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 50 ml/min ή μείωση του φωσφόρου ορού σε < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l).

Το Viread δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με Hepsera (adefovir dipivoxil) λόγω του αυξημένου κινδύνου νεφροτοξικότητας.

Η χρήση του Viread πρέπει να αποφεύγεται σε συγχορήγηση με νεφροτοξικό φαρμακευτικό προϊόν ή μετά από πρόσφατη χρήση νεφροτοξικού φαρμακευτικού προϊόντος Αν η χορήγηση του Viread ταυτόχρονα με νεφροτοξικούς παράγοντες είναι αναπόφευκτη, η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται εβδομαδιαία.


Οι οποιεσδήποτε ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του Viread θα πρέπει να αναφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.


 

Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

«Το φάρμακο λοιπόν που δεν υπήρχε επί σειρά ετών, πλέον θα υπάρχει», επισημαίνει ο υπουργός
Οι εργοδότες προτείνουν μισθό 30% χαμηλότερο από τη σύμβαση που υπήρχε πριν από 14 χρόνια


Σχετικά άρθρα

Εργαζόμενοι στο φάρμακο: Ζητούν άμεσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Οι εργοδότες προτείνουν μισθό 30% χαμηλότερο από τη σύμβαση που υπήρχε πριν από 14 χρόνια
Νέο webinar για τη διακοπή καπνίσματος: Μια σύγχρονη πρόκληση και ευκαιρία για τον φαρμακοποιό
Σε συνεργασία με τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών ΣΕΦΑΡ-ΣΥΦΑΡΤ, ΣΥΦΑ Θράκης, ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ και ΠΕΙΦΑΣΥΝ
IQVIA: 100 εκατ. συνταγές εκτελέστηκαν το 2023 από παράνομα e-pharmacies των ΗΠΑ
Οι Αμερικανοί ωθούνται σε αυτά για οπιοειδή και GLP-1