Φαρμακευτικός Κόσμος, Τεύχος #182

Εταιρικά Νέα PLAC CONTROL Συμβάλλει στην έγκυρη πληροφόρηση επαγγελματιών υγείας EIFRON Στηρίζει έμπρακτα το δοκιμασμένο λαό της Αρμενίας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας B2B Ένα εγχειρίδιο βασικών γνώσεων για τη στοματική υγιεινή προσφέ- ρει στους φαρμακοποιούς η εταιρεία Plac Control. Στο εγχειρίδιο αυτό αναπτύσσονται θεμελιώδεις γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο φαρμακοποιός. Πρόκειται για μια πλούσια εικονογραφημένη έκ- δοση, με γραφήματα και πινάκια, χωρισμένη σε ενότητες, ώστε να είναι ιδιαίτερα κατανοητή και προσαρμοσμένη ειδικά στους φαρμα- κοποιούς. Το έντυπο παρέχεται δωρεάν τυπωμένο. Οι ενδιαφερό- μενοι παρακαλούνται να στείλουν e-mail στο info@placcontrol.gr . Επιπλέον, η εταιρεία ενημερώνει ότι η TePe ξεκινάει νέο κύκλο των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) TePe Share για το επόμενο τρίμηνο. Είναι μια ευκαιρία για οδοντιάτρους και φοιτητές οδοντια- τρικής να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα όπως ο μεσοδό- ντιος καθαρισμός (στις 9-10/3) και η φροντίδα των εμφυτευμάτων (4-5/5). Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε webinar για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές: https://www.tepe.com/share/upcoming-events-and-webinars/ Σε χαλεπούς καιρούς η μεγαλύτερη αξία που μπορεί να αναδει- χθεί είναι εκείνη του ανθρωπισμού. Έτσι η ομάδα της Eifron απέ- δειξε έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στο δοκιμαζόμενο λαό της Αρμενιας, εφοδιάζοντας τα νοσοκομεία της χώρας με ιατροτε- χνολογικα προϊόντα της οικογένειας Ripaderm. Πιο συγκεκριμένα, παρέδωσε: 7.600 Ripaderm Spray, 2.100 Ripaderm Rettale Gel και 2.000 Ripaderm Cream, προϊόντα εξειδικευμένα στην επού- λωση των πληγών, τα οποία στάλθηκαν μαζί με ευχές και στήριξη για σύντομη ανάρρωση. Οι υψηλές ιδέες αποκτούν αξία και νόημα όταν οι άνθρωποι τις κάνουν πράξη. Η Δυναμική Φαρμακαποθήκη συνεχίζει να εξελίσσεται και παρέ- χει στους φαρμακοποιούς νέους τρόπους συνεργασίας. Έτσι, δη- μιούργησε μια νέα, φιλική στο χρήστη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Παραγγελίας που παρέχει 24ωρη πρόσβαση στην πλήρη γκάμα των προϊόντων της και σε δελεαστικές προσφορές. Η Δυναμική είναι μια ελληνική και καταξιωμένη εταιρεία στο φαρ- μακευτικό χώρο με σταθερή προτεραιότητα την κάλυψη και άμεση εξυπηρέτηση του φαρμακείου, παρέχοντας: • υψηλή ποιότητα υπηρεσιών • σχέση εμπιστοσύνης με τους φαρμακοποιούς συνεργάτες • επιστημονική, επαγγελματική και πελατοκεντρική προσέγγιση • αυστηρά ποιοτικά πρότυπα εμπορίας, αποθήκευσης και διακί- νησης όλων των προϊόντων του φαρμακείου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ προσκαλεί τους φαρμακοποιούς να κάνουν εγγρα- φή εδώ: https://www.dinamiki.gr/b2b και να επωφεληθούν από τη νέα Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Παραγγελίας Β2Β. 84 | Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021 |

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA0NzY=