Φαρμακευτικός Κόσμος, Τεύχος #190

Από αριστερά: Η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Σοφία Μητάκου και η Δρ. Ιωάννα Ανδρεάδου Από αριστερά: Η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Σοφία Μητάκου και ο Δρ. Χρήστος Λιονής 84 | Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2022 | Special Report ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «Η παρουσία τόσων γυναικών αποδεικνύει τον ενεργό μας ρόλο στο απαιτητικό επιστημονικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι» Δρ. Ιωάννα Ανδρεάδου, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Με τιμά το γεγονός ότι η διάκριση αυτή μου αποδίδεται από συναδέλφους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται στον ακαδημαϊ- κό χώρο και επιβραβεύουν την καινοτομία, την αριστεία και τη δημιουργική σκέψη. Και είναι σημαντικό να πω στο σημείο αυτό ότι η βράβευσή μου απευθύνεται μεν στο δικό μου πρόσωπο αλλά δεν θα ήθελα να της προσ- δώσω προσωπικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στο δικό μου τιμητικό βραβείο και σε αντίστοιχα λοιπών ερευνη- τών ή εταιρειών, πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι ομαδικές προσπάθειες, οι συνεργασίες και οι συμπράξεις. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ακόμη λόγο για τον οποίο το βραβείο αυτό με χαροποιεί και με συγκινεί. Πρόκειται για επιβρά- βευση σε μια γυναίκα – βιοεπιστημόνα, γεγονός που σε συνδυασμό με την παρουσία πολλών και δυναμικών γυναικών - επαγγελματιών εδώ, ανάμεσα μας, αποδεικνύει τον ενεργό μας ρόλο στο απαιτητικό επιστημονικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι. «Αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και στο πεδίο της φαρμακευτικής αγοράς» Δρ. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα η τιμητική αυτή διάκριση στο πρόσωπό μου, όταν μάλιστα αυτή έχει την υπογραφή τόσων διακεκριμένων προσώ- πων του ακαδημαϊκού, του φαρμακευτικού και του επιχειρηματικού τομέα και τελείται στο πλαίσιο ενός καθιερωμένου θεσμού. Θα ήθελα, με το μήνυ- μα μου αυτό, να υπογραμμίσω τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα και στο πεδίο της φαρμακευτικής αγοράς. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της, στην προσωπική μου γνώμη, είναι: α) Η αξιοποίηση της υφιστάμενης, αυτόχθονης γνώσης που στη χώρα μας υπάρχει από χιλιάδες χρόνια. β) Η σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες, αξίες και επιθυμίες των πολιτών και των ασθενών. γ) Η μετεγγραφή και η σύνδεση της αποκτηθείσας γνώσης με την παραγωγή με παράλληλη αξιοποίηση των υφιστάμενων στη χώρα μας φυσικών πόρων και των κοινωνικών θεσμών. δ) Η μετεξέλιξη της αποκτηθείσας γνώσης στην κατανόηση μηχανισμών δράσης και στην ανάπτυξη νέων μορίων.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA0NzY=