Φαρμακευτικός Κόσμος, Τεύχος #173

86 | Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2019 | Ενώ, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Θανάση Μουχτή, αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τα οικονομικά κίνητρα, όπως η διανομή του φαρμακεμπορικού κέρδους μέσω εκ- πτώσεων (που έγινε για πρώτη φορά) προς τα φαρμακεία, σε συν- δυασμό με την καλύτερη παροχή υπηρεσιών logistics (τακτικότερες παραδόσεις, μηχανογραφημένη λειτουργία) προκάλεσε την αθρόα συμμετοχή των φαρμακοποιών στους τοπικούς ΣΥΦΑ. Έτσι ξεπε- ράστηκαν οι όποιες δυσκολίες και έγινε μια εξυγίανση στο χώρο ανεβάζοντας την ποιότητα της χονδρεμπορικής αγοράς. Γι’ αυτό αποτελεί και το μοναδικό παράδειγμα πανελλαδικά που οι Συνεται- ρισμοί κατέκτησαν –αλλά και διατήρησαν– το 50% της αγοράς τους. «Η ευημερία ήταν απλωμένη σε όλο το κλάδο. Κέρδη υπήρχαν για τα φαρμακεία, τις φαρμακαποθήκες, τις εταιρείες. Τα νερά άρχισαν να ταράζονται με την έναρξη των εξαγωγών. Όλοι θυμούνται τα προ- ϊόντα που σε μεγάλες ποσότητες έφευγαν στο εξωτερικό: Zantac, Feldene, Voltaren gel κ.λπ .» σημειώνει ο Ε. Αδάμου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τότε κάποιες φαρμακαποθήκες έκαναν μόνο εξαγωγές, ωστόσο, υπήρχε και μια άλλη κατηγορία φαρμακα- ποθηκών (λίγες, όχι πολλές), οι οποίες στην εσωτερική αγορά διοχέ- τευαν μόνο τα μη εξαγώγιμα φάρμακα με δελεαστικές εκπτώσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές κέρδιζαν σημαντικά από τα εξαγώγιμα προϊόντα που επιμελώς δεν διοχέτευαν στην εσωτερική αγορά. 1990: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Στις αρχές όμως του ’90 το ελληνικό φαρμακεμπόριο αλλάζει άρ- δην. Νέες μικρές επιχειρήσεις γεννιούνται, ενώ παλαιότεροι φαρμα- κέμποροι επενδύουν σε υποδομές και ο κλάδος «παίρνει τα απάνω του», πιθανότατα λόγω της πίεσης που ασκούσαν οι Συνεταιρισμοί, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την άνθηση, να γίνει πιο εξωστρεφής και δυναμικός «οργανισμός», κατακτώντας έτσι τη θέση που δικαιούται. Το χονδρεμπόριο στην Ελλάδα σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώ- πη απαρτίζεται από πλήθος επιχειρήσεων. Το 1993 η Ελλάδα αριθ- μούσε 144 επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και 202 σημεία χονδρι- κής, όταν η Βρετανία είχε 38 επιχειρήσεις και 88 σημεία χονδρικής, η Μετά την αρχική ερασιτεχνική λειτουργία τους, οι συνε- ταιρισμοί πέρασαν σε πιο οργανωμένο και τεχνοκρατικό μοντέλο management, στήνοντας δομές με επιχειρηματικά οργανογράμματα, σε αντίθεση με τις τότε οικογενειακού τύπου οργάνωσης και διοίκησης ιδιωτικές φαρμακαποθή- κες. Τι θα γίνει όμως τα επόμενα χρόνια; Με δεδομένη την αναπόφευκτη τάση για συγκέντρωση επιχειρήσεων, είτε σε επίπεδο χονδρεμπορίου είτε σε επίπεδο λιανικής, θα χρει- αστεί τα φαρμακεία να αναπτύξουν συνεργασίες σε πρω- τοβάθμιο επίπεδο, με πολυσυστεγάσεις και μεγαλύτερους χώρους. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αλλά επιβεβλη- μένη πορεία στην τροχιά του νέου ψηφιακού κόσμου με τις τεράστιες ανατροπές της παραδοσιακής οικονομίας, την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης και την τεράστια ισχύ των «Big Data» σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Το 2018 οι συνεταιρισμοί παρουσίασαν τον Αρεταίο, μια δράση για την ανίχνευση παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυ- ξη σακχαρώδη διαβήτη II, ενώ για το 2019 προχωρούν στη δεύτερη δράση τους που αφορά την ανίχνευση της αρτηρι- ακής υπέρτασης ή/και της κολπικής μαρμαρυγής. Δίνοντας έτσι από τη μία εργαλεία στα χέρια των φαρμακοποιών που θα τους βοηθήσουν να ενδυναμώσουν το ρόλο τους ως σύμβουλων υγείας και από την άλλη τους τη δυνατότητα να μετρήσουν την ανταποδοτικότητά τους, να αποδείξουν στο σύστημα υγείας ότι δεν είναι το «βάρος» που πρέπει να συρρικνώσει, αλλά απαραίτητος κρίκος της αλυσίδας του. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οι συνεργασίες και η προσαρμογή είναι απαραίτητα για την επιβίωση των φαρ- μακείων και των ΣΥΦΑ. Θανάσης Μουχτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ Γερμανία 26 επιχειρήσεις και 105 σημεία χονδρικής και η Γαλλία 15 επιχειρήσεις και 215 σημεία πωλήσεων. Ο τζίρος των επιχειρήσεων το 1993 έφτανε στα 273,5 δισ. δραχμές εκ των οποίων τα 222.69 (81,48%) αφορούσαν πωλήσεις σε νοσοκομεία. Επίσης, το 1993 υπήρχαν 170 φαρμακαποθήκες και 32 συνεται- ρισμοί φαρμακοποιών. Οι 100 φαρμακαποθήκες είχαν βάση στην Αττική, ενώ το 80-90% των αγορών φαρμάκων στην επαρχία γινό- ταν από τους φαρμακευτικούς συνεταιρισμούς (Πηγή: Ειδική έκδοση Heath Daily-Παραγωγή & εμπορία φαρμάκου στην Ελλάδα: Ιστορία, Ανάπτυξη, Όραμα, σελ. 69) . Το 1995 ήταν μια χρονιά σταθμός για το ανερχόμενο συνεται- ριστικό κίνημα των φαρμακοποιών και ιδρύεται η πρώτη θυγα- τρική επιχείρηση συνεταιρισμού στον Άλιμο, η Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη ΑΕ, ενώ μια στρατηγική κίνηση για τα δεδομένα Ιστορική αναδρομή Τ ΟΥ ΦΑ ΡΜΑ Κ ΕΜΠΟ Ρ Ί ΟΥ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA0NzY=