Φαρμακευτικός Κόσμος, Τεύχος #140

íÝï öÜñìáêï 62 Το σύνδρομο βραχέος εντέρου (ΣΒΕ) είναι μια σύνθετη κατάστα- ση που προκύπτει είτε από την απώλεια τμήματος του εντέρου ή/και από μείωση της απορροφη- τικής ικανότητας του εναπομεί- ναντος λεπτού εντέρου. Το ΣΒΕ δεν ορίζεται από συγκεκριμένο μήκος του εναπομείναντος εντέ- ρου, αλλά κυρίως από την απώλεια της απορροφητικής λειτουργίας. Οι κύριες αιτίες του είναι εκτομές μετά από εμφράξεις του μεσεντε- ρίου, εκτεταμένες εκτομές στη νόσο Crohn, τραυματισμός και βλάβη του εντέρου από ακτινοθε- ραπεία. Η δυσαπορρόφηση είναι αναπόσπαστο τμήμα του ορισμού του ΣΒΕ. Η έκταση και ο τύπος της υποθρεψίας εξαρτάται από την έκταση και τον εντοπισμό της εκτομής, καθώς και από την ακε- ραιότητα και προσαρμοστικότητα του εναπομείναντος εντέρου. Το ΣΒΕ είναι μια σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει ιδιαιτέρως την ποι- ότητα της ζωής του ασθενή και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Νέο φάρμακο για τη θεραπεία του συνδρόμου βραχέος εντέρου σε ενήλικες ασθενείς Η πρόγνωση των ασθενών με ΣΒΕ εξαρτάται από το βαθμό δυσαπορρόφη- σης και το εύρος της πρόσληψης από το στόμα. Επιπρόσθετα, το εύρος των επιπλοκών, αλλά και της διατροφικής υποστήριξης για τη διατήρηση της ζωής, συνήθως καθορίζουν τη θνητότητα και θνησιμότητα των ασθενών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη φαρμακευτική θεραπεία για το ΣΒΕ. Η συνήθης θεραπεία έγκειται στη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβα- νομένης της παρεντερικής διατροφής, ώστε να συμπληρώνονται και να σταθεροποιούνται οι διατροφικές ανάγκες του ασθενή. Η τεδουγλουτίδη (Revestive) είναι ένα νέο, ανασυνδυασμένο ανάλογο του ανθρώπινου GLP-2 (προσοµοιάζον µε τη γλυκαγόνη πεπτίδιο-2), μιας φυσικής πρωτεΐνης που εμπλέκεται στην αποκατάσταση του εντερικού βλεννογόνου. Η τεδουγλουτίδη βοηθά στη διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού βλεννογόνου, προωθώντας την επανόρθωση και τη φυσιο- λογική ανάπτυξη του εντέρου μέσω της αύξησης του ύψους των λαχνών και του βάθους των κρυπτών. Το πλεονέκτημα του Revestive είναι η ικανότητά του να μειώνει τις απαι- τήσεις σε παρεντερική διατροφή, των ασθενών με σύνδρομο βραχέος εντέρου. Στην πιλοτική έρευνα, το ποσοστό των ασθενών στους οποίους επετεύχθη 20%-100% μείωση της παρεντερικής διατροφής είχε στατι- στικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Η θεραπεία με τεδουγλουτίδη οδήγησε σε μείωση της παρεντερικής διατροφής κατά 4,4L/εβδομάδα, σε σχέση με 2,3L/εβδομάδα που παρατηρήθηκε με το ει- κονικό φάρμακο. Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται με το Revestive είναι κοιλιακό άλγος, διάταση κοιλίας, λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού, ναυτία, αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης, κεφαλαλγία, έμετος και πε- ριφερικό οίδημα. Εταιρεία παραγωγής είναι η Nycomed Danmark ApS.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πρόσφατα θετική γνωμάτευση για την κυκλοφορία του σκευάσματος Revestive (teduglutide) ως θεραπεία του συνδρόμου βραχέος εντέρου σε ενήλικες ασθενείς. Το Revestive είχε λάβει το χαρακτηρισμό «ορφανό φάρμακο» στις 11 Δεκεμβρίου 2001.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA0NzY=